15December2017

سازمان جوانان کمونیست

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 756
Tuesday, 28 October 2014 00:00

بیانیه جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه اصفهان و تهران در خصوص عمل وحشیانه اسیدپاشی

Written by

ما، جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه اصفهان و دانشگاه تهران، عمل وحشیانه اسیدپاشی سسیتماتیک بر صورت زنان در اصفهان را محکوم کرده، حمایت خود از تجمعات اعتراضی اخیر در اصفهان و تهران را ابراز نموده و همبستگی خود، با جنبش زنان و سایر جنبش های آزادی خواه و برابری طلب اجتماعی را اعلام می داریم.
این پدیده بر آمده از سیاست هایی ضدانسانی حکومت است که این بار نمودش را بر صورت و تن زنان در اصفهان می توان یافت. آن طورکه حافظه تاریخی جمعی ما گواه می دهد، چنین امری آغاز سرکوب زن در جامعه نبوده، لیکن تداوم و یا پایان آن تنها منوط به واکنش جنبش های اجتماعی در یک صدای اعتراضی نسبت به چنین اعمال وحشیانه و قرون وسطایی خواهد بود.
اعلام موضع و محکوم ساختن اسید پاشی ها در اصفهان، کم ترین سطح واکنش نسبت به چنین پدیده ای است، علیرغم این، انفعال و عدم موضع گیری شفاف سران دولت و هم چنین عدم وجود اراده برای دستگیری و مجازات عاملان این پدیده و از همه مهم تر آمران آن،-که هویت و کیستی آمران این عمل ارتجاعی اظهر من الشمس است و بهانه جویی زمان بر بودن شناسایی آنها بی اساس و واهی است- نشانگر ارگانیستی بودن چنین سیاستی در جمهوری اسلامی بوده و بیش از هر زمان دیگری روشنگر آنست که اعتدال دولت امید از شیشه های اسید و تدبیرش از چشمان بدون سوی زنان بر می خیزد.
از سوی دیگر هر انسان آگاه و آزاده ای با شنیدن خبر اعدام ریحانه جباری قلبش به تنگ آمده و مشتش را در هم می فشارد. این دو رویداد، ماهیتا ضد انسانی و ضد زن می باشند و در جایی که دفاع از خود برای یک زن ،پاسخش چوبه ی دار است، بی تردید انتخاب نوع پوشش و نه به حجاب اجباری پاسخی جز اسید به همراه نخواهد داشت. نکته قابل توجه اینست که این واکنش ضدانسانی از سر استیصال در برابر زنان و جوانان و بیحجابی عملی زنان است و اعتراضات مردم در شهرهای مختلف علیه اسیدپاشی ها جواب کوبنده ای به حاکمین بوده که این پیام را به آنها میدهد که نمیتوانند دست به این جنایات بزنند و جامعه جلوی آنها خواهد ایستاد.
ما به عنوان بخشی از جنبش دانشجویی عمیقا بر این باوریم در مسیر مبارزه تا لغو تمامی قوانین ضد زن می بایست گستردگی اعتراضات مردمی و اعتصاب عمومی، تداوم یابد.
جمعی از دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشگاه تهران
3 آبان 1393

Add comment


Security code
Refresh

connect1