15December2017

سازمان جوانان کمونیست

Wednesday, 03 December 2014 00:00

شانزده آذر امسال را به روز اعتراض سراسری تبدیل کنیم!

Written by

به 16 آذر امسال نزدیک میشویم در حالی که مردم با وضعیتی که جمهوری اسلامی برای آنها درست کرده بشدت در حال دست و پنجه نرم کردن هستند. سرکوب های سیاسی، محرومیت های اجتماعی، اختناق فرهنگی و فشار بی امان اقتصادی را به زندگی مردم تحمیل کرده اند. ماجراجویی های اتمی حکومت هم تحریم هایی را موجب شده که هزینه و زیان آن تنها به روی دوش اکثریت مردم ایران است. دولت روحانی مانند دولتهای گذشته در بحران فراگیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی غوطه ور است و راه برون رفتی از آن ندارد و تنها عملکرد این دولت هم، سرکوب و اختناق است تا از طریق آن اعتراضات بخشهای مختلف جامعه را عقب براند. برای عقب نشینی حکومت در برابر دولتهای غربی هم این سرکوب تشدید بیشتری پیدا کرده تا مردم نتوانند در این راستا اعتراض بیشتری براه بیندازند.

اما این یک سوی صورت مسئله هست. در سال گذشته جنبش های اجتماعی پیشروی های بیشتری داشته اند. اعتراضات در بخشهای مختلف در جریان بوده و مردم برای داشتن حقوق شهروندی و حداقل استاندارد انسانی در زندگی فردی و اجتماعیشان شبانه روز در حال تلاش و مبارزه با حکومتند و جمهوری اسلامی علیرغم سرکوب سیستماتیک و افزایش اعدام ها مجبور به عقب نشینی هایی شده است. یکی از بخشهایی که شدیدا زیر فشار ارگانهای سرکوب حکومت بوده دانشگاه است اما برخلاف این مسئله دانشجویان هم در سطح دانشگاه و هم در سطح جامعه فعال بوده و در پیشبرد اعتراضات نقش آفرینی داشته اند. از یک سو، علیه تفکیک جنسیتی و علیه حجاب اجباری، علیه زندانی کردن و ممنوع التحصیل کردن دانشجویان و با خواست آزادی همه زندانیان سیاسی و بازگشت به تحصیل دانشجویان محروم و برای حق داشتن نشریات مستقل دانشجویی و تشکلهای مستقل و حق داشتن فعالیت و نیز داشتن استاندارد انسانی در خوابگاه ها و در کلاسها و آزمایشگاه و علیه مشکلات اقتصادی که دانشجویان اکثرا دارند و آینده روشنی در برابر آنها وجود ندارد، فعالیت کرده اند و از سوی دیگر در رابطه با وجود خشونت و نبود امنیت در سطح جامعه فعالانه نقش آفرینی کرده اند. از نمونه های آخر آن مسئله اسیدپاشی ها بر زنان در اصفهان بوده که در ایجاد و پیشبرد اعتراضات علیه این جنایت در شهرها و دانشگاه های مختلف فعلانه شرکت کرده اند.

شانزده آذر فرصتی است برای برگزاری یک روز اعتراضی سراسری و گسترده در دانشگاه ها. در این روز شاهد تجمع دانشجویان و بیان مطالباتشان هستیم. هرچند حکومت اسلامی سعی میکند مانع برگزاری مراسم های مستقل دانشجویان شود و در عوض میخواهد سازمانده تجمعاتی دست ساز توسط ارگانها و نهادهای سرکوبگری مانند بسیج در دانشگاه ها شود. دانشجویان باید با اطلاع رسانی وسیع، تجمعات توده ای برپا کنند و صدای خود و مردم را در این روز فریاد بزنند. در دانشگاه علوم پزشکی هم قرار است حسن روحانی حضور داشته باشد و در مراسم دولتی به همین مناسبت شرکت کند. دانشجویان باید با حضور فعالانه خود این مراسم را به ضد خودش تبدیل کنند و این مراسم بجای بهره برداری برای دولت تزویر و اسید به تریبونی برای دانشجویان رادیکال و سکولار و برابری طلب تبدیل شود که فریاد اعتراض دانشجویان و مردم را به گوش جامعه و عرصه بین المللی برساند. در هر دانشگاهی که یکی از سران حکومت حضور پیدا میکنند باید مانند سالهای قبل آنرا به فرصتی برای اعتراض به حکومت تبدیل کرد.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد مبارزات همبسته دانشجویان

زنده باد آزادی، برابری و سوسیالیسم

 

سازمان جوانان کمونیست

6 آذر 1393

27 نوامبر 2014

Add comment


Security code
Refresh

connect1