17February2018

سازمان جوانان کمونیست

از کارون تا کوی دانشگاه

رادیو جنبش برنامه بیست و ششم.

مصاحبه با سحر احمدی از اهواز، از معترضین هفته گذشته تا به حال به آلودگی هوای خوزستان،

و مصاحبه با داوود ولی زاده از دانشجوهای معترض هفته گذشته در کوی دانشگاه تهران.

Add comment


Security code
Refresh

connect1