19January2018

سازمان جوانان کمونیست

Sunday, 17 December 2017 15:38

دوچرخه سواری جمعی در بغداد در حمایت از مارینا، زن جوانی که توسط نیروهای اسلامی مورد تهدید و توهین واقع شده بود

Written by
دوچرخه سواری جمعی در بغداد در حمایت از مارینا، زن جوانی که توسط نیروهای اسلامی مورد تهدید و توهین واقع شده بود
https://t.me/enghelabezananeh
مارينا زن جواني كه بدليل اينكه با دوچرخه رفت و آمد ميكرد، از طرف نيروهاي اسلامي و مرتجع مورد توهين وبرخوردهاي شنيع و ضد زن قرار گرفته بود
در جواب اين توحش اسلامي امروز مردان و زنان جوان در سطح شهر بغداد گشت اعتراضي را با دوچرخه سازمان دادند وساعتها دسته جمعي دوچرخه سواري كردند
 
 

Add comment


Security code
Refresh

connect1