16January2018

سازمان جوانان کمونیست

Thursday, 07 September 2017 18:18

در تهران، بانه، اصفهان و رشت مردم دست به تظاهرات زدند

Written by
امروز مردم شهر بانه، کارگران و دانشجویان، بازنشستگان و پرستاران در تجمعات مختلف در تهران و اصفهان و بانه و رشت تظاهرات های بزررگی برپا کردند و علیه جنایت و بیحقوقی و وضعیت معیشتی اعتراض کردند.
https://t.me/jk_org/3595
هزاران نفر از مردم خشمگین بانه در اعتراض به قتل دو کولبر امروز در خیابان های شهر به حرکت درآمدند و با سنگ در مقابل تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور اوباش سرکوب حکومت دست به مقابله زدند. طبق گزارشات مختلف از کمیته کردستان حزب حداقل ده نفر از مردم شهر مجروح شده اند و شهر بانه تعطیل شده است. مردم بانه خواهان معرفی و محاکمه عاملین و آمرین قتل کولبران، برکناری فرماندار این شهر که مردم او را بانی فرمان قتل کولبران معرفی میکنند، پاپان دادن به کشتار کولبران، جبران خسارات های وارده به خانواده های آنها هستند. در مریوان و سردشت و برخی دیگر از شهرهای کردستان خبرهایی از تحرک مردم در پشتیبانی از مردم بانه میرسد.

در تهران کارگران شرکت واحد که تعداد قابل توجهی از دانشجویان و معلمان آنها را همراهی میکردند با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد و آزادی شهابی خواسته فوری ما است، دست به تجمع و راهپیمایی زدند، خواهان آزادی فوری رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی شدند و با زندانیان سیاسی رجایی شهر اعلام همبستگی کردند. این تجمع به فراخوان ربابه رضایی همسر رضا شهابی سازمان داده شده بود. در این تظاهرات مردم مانع دستگیری توسط سرکوبگران حکومت شدند و برای لحظاتی خیابان مقابل مجلس را اشغال کردند.

در تهران در مقابل دفتر روحانی و سازمان برنامه و بودجه و در اصفهان و رشت بازنشستگان آموزش و پرورش و بازنشستگان ارتش و پرستاران بازنشسته دست به تجمعات اعتراضی زدند، علیه اختلاس شعار دادند و خواهان رسیدگی فوری به خواست های خود شدند. بازنشستگان اعلام کردند تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.

کارگران پروفیل ساوه نیز امروز دست به اعتصاب و تجمع زدند و خواهان پرداخت فوری حقوق های خود شدند.

اینها اکثریت مردمند که علیه حکومت به میدان آمده اند و هرروز حلقه محاصره علیه مفتخوران و سرکوبگران را تنگ تر میکنند. علم الهدی گفته بود روحانیت را با شبکه‌های اجتماعی‌ و کنسرت محاصره کرده‌اند این گوشه ای از واقعیت است اما واقعیت بزرگتر این است که مردم در خیابان ها نیز دارند کل اوباش دزد و جنایتکار حاکم را محاصره میکنند تا بساط حکومت اسلامی و نظام استثمار و اختلاس و فساد و فقر و محرومیت را در هم بریزند. فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی گفته بود تجمعات اع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Add comment


Security code
Refresh

connect1