جمعه, دسامبر 1, 2023
اصلیجنبشهادانشجوییبیانیه جمعی از فعالین جنبش نوین رهایی زن و حامیان انقلاب زن...

بیانیه جمعی از فعالین جنبش نوین رهایی زن و حامیان انقلاب زن زندگی آزادی در حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر تهران در برابر حجاب اجباری

درود بر دانشجویان دانشگاه هنر تهران که با همبستگی و مقاومت جمعی، مقابل طرح حجاب و عفاف ایستادگی کرده اند و به مقنعه اجباری و به آپارتاید جنسیتی “نه” گفتند. این ایستادگی و مقاومت، برای محافظت از خاکریز فتح شده ای بنام “حجاب” است که به یمن “انقلاب زن زندگی آزادی” و ثمره بیش از چهار دهه مبارزه بی وقفه علیه حجاب و قوانین اسلامی، به میزان قابل توجهی از دست حکومت اسلامی خارج شد.

دانشجویان دانشگاه هنر با تحصن اعتراضی خود و مقاومت در برابر نیروهای سرکوبگر اجازه ندادند تا حکومت زن ستیز اسلامی، به ارزشهای انقلاب جاری که رهایی زن، زندگی و آزادی را به ارمغان می آورد، دست درازی کند. این دانشجویان بار دیگر نشان دادند که دانشگاه سنگر آزادی و برابری، پایگاه مدرنیسم و سکولاریسم، و همچنان کانون داغ انقلاب جاری است و در عرصه مبارزه با حجاب اجباری، پرچم اعتراض را با تمام قوا بالا نگه داشته است.

حکومت اسلامی باید بداند که با پیاده سازی طرح های حجاب و عفاف در دانشگاهها،‌ نه تنها نمیتواند بیحجابی سراسری را مهار و انقلاب زنانه را خاموش کند، بلکه در متن انقلاب جاری، این طرح ها به تشدید و عمیق‌تر شدن جدال بین دانشجویان و کلیت جامعه با جمهوری اسلامی با کیفیت انقلابی منجر شده و اتفاقا خشم و اعتراض دانشجویان دانشگاه هنر تهران و همسنگران آنها در دانشگاههای سراسر کشور و هم‌پیمانان آنها در کل جامعه را به نیروی هر چه بیشتر برای پیشبرد انقلاب زن زندگی آزادی، تبدیل می کند.

ما جمعی از فعالین حقوق زن و مدافعین انقلاب زن زندگی آزادی، ضمن حمایت قاطعانه از دانشجویان دانشگاه هنر، اعلام می داریم که عرصه مبارزه با حجاب اجباری، همچنان یکی از مهمترین عرصه های مبارزه با حکومت آپارتاید جنسیتی است و تاکید داریم که علیه حجاب و ستم جنسیتی، همه باهم هستیم. ما “نه” دانشجویان دانشگاه هنر را “نه” کل جامعه به کلیت جمهوری اسلامی می دانیم و عموم جامعه را به حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر تهران و تمامی دانشجویان فرامی خوانیم.

نه به حجاب و عفاف
نه به جمهوری اسلامی
زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی

یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا – لیست اول

یاسمن آریانی – فعال مدنی و حقوق زنان
رها احمدی – مدافع حقوق زنان و کودکان
سوری بابایی چگینی – از فعالان کارزار حجاب بی حجاب
کوکب بداغی پگاه – فعال صنفی معلمان
اعظم بهرامی – فعال حقوق زنان و محیط زیست
بنفشه جمالی – فعال حقوق زنان
رضوانه خان‌بیگی – زندانی سیاسی سابق، نویسنده و فعال مدنی
فاطمه داوند – فعال حقوق زنان و از بازداشت شدگان آبان ۹۸
آزاده دواچی – فعال حقوق زنان
فرشته دیدنی – فعال حقوق زنان
فاطمه رستمی – از فعالان و بازداشت شدگان انقلاب زن زندگی آزادی
زهرا زارع سراجی – فعال سیاسی
الناز سربر – فعال حقوق زنان
سارا سیاهپور – فعال صنفی معلمان
شاپرک شجری زاده – فعال حقوق زنان
شیرین شمس – از مسئولین تشکل انقلاب زنانه
نسیبه شمسایی – فعال حقوق زنان
نرگس ظریفیان – فعال حقوق زنان
منیره عربشاهی – زندانی سیاسی سابق، فعال مدنی و مخالف حجاب اجباری
علی قلی‌لو – فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق
مژگان کشاورز – فعال حقوق زنان
رادا مردانی – فعال جنبش معلمان
فرنگیس مظلوم – زندانی سیاسی سابق، مادر سهیل عربی
خدیجه مهدی پور – فعال سیاسی
ندا میرزالو – فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر
شیلان میرزایی – فعال حقوق زنان
میترا میرزایی – از فعالان و بازداشت شدگان انقلاب زن زندگی آزادی
پوران ناظمی – فعال حقوق زنان و از امضا کنندگان بیانیه زنان برای استعفای خامنه‌ای
مهشید ناظمی – فعال حقوق زنان
مجتبی نایری – روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق

مقالات مرتبط

محبوبترین

آخرین نظرات