سه‌شنبه, نوامبر 28, 2023
اصلیبرنامه تلویزیونینگاه به چپنگاه به چپ: فیلم برادران لیلا و انقلاب زن زندگی آزادی

نگاه به چپ: فیلم برادران لیلا و انقلاب زن زندگی آزادی

پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ ، ۳۰ مارس ۲۰۲۳
گفتگو و پرسش و پاسخ با: مصطفی صابر و کیان آذر
برنامه ای از سازمان جوانان کمونیست
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

مقالات مرتبط

محبوبترین

آخرین نظرات