پنج‌شنبه, نوامبر 30, 2023
اصلیبرنامه تلویزیونینگاه به چپنگاه به چپ: منشور “مهسا” و انقلاب زن زندگی آزادی

نگاه به چپ: منشور “مهسا” و انقلاب زن زندگی آزادی

شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱ مارس ۲۰۲۳
گفتگو و پرسش و پاسخ با: مصطفی صابر و کیان آذر
برنامه ای از سازمان جوانان کمونیست
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

مقالات مرتبط

محبوبترین

آخرین نظرات