پنج‌شنبه, نوامبر 30, 2023
اصلیجنبشهارنگین کمانیهاتاکید الهه بقراط بر دگرجنسگرامحوری و نگاه بخشی از اپوزیسیون به سکشوالیته...

تاکید الهه بقراط بر دگرجنسگرامحوری و نگاه بخشی از اپوزیسیون به سکشوالیته و حقوق رنگینکمانیها

الهه بقراط، سردبیر کیهان لندن و از فعالین سیاسی در توییتی راجع به مسئله جنسیت و گرایش جنسی، نظرات خود را بیان کرده است و مدعی شده که در انسانها تنها دوجنسیت نر و ماده وجود دارد و گرایش جنسی افراد، امری شخصی است. این صحبتهای الهه بقراط در ادامه بحثها و واکنشها به سخنان شادی امین است که در نشستی در فستیوال پراید استکهلم، به نقش افراد رنگینکمانی در انقلاب زن، زندگی، آزادی اشاره کرده بود و چند نفر از جانباختگان انقلاب مانند نیکا شاه کرمی، سارینا اسماعیل زاده، مهرشاد شهیدی و حدیث نجفی را رنگینکمانی معرفی کرده بود.
صحبتهایی که جدای از درستی یا نادرستی اش، موجی از سخنان و موضعگیریهای هموفوب، جنسیت زده و هترونرماتیویتی از سوی حامیان جمهوری اسلامی و متاسفانه بخشی از اپوزیسیون راست و سلطنتطلب را در پی داشت.

صحبتهای الهه بقراط، چهارچوب دگرجنسگرامحور یک جریان سیاسی و فکری را نشان میدهد که تنها دوگانه جنسیتی زن و مرد را به رسمیت میشناسد و اگرچه به فضای مدرن امروز تن داده و گرایشات جنسی متفاوت را پذیرفته است اما آن را تنها در حوزه شخصی تا جایی که به روابط و ساخت قدرت، ضربه و نقدی وارد نشود و همان کلیشه های جنسی را بین خود بپذیرند.

سیاست و تفکر دگرجنسگرامحور و جنسیت زده، در نهایت خود را به شکلی نشان میدهد و این بار ترنس ستیزی و کتمان هویت جنسی متفاوت انسانها در سخنان الهه بقراط نشان داد که ادعای آزادیخواهیی، برابریطلبی و مبارزه با ستم در برخی جریانات سیاسی و فکری، ادعایی پوچ و توخالی است و در مواجه با حقوق افراد ترنس، همجنسگرا، دوجنسگرا و کوییر در کنار عقبمانده ترین و ارتجاعی ترین گروههای مذهبی و اسلامگرا قرار میگیرند و این هشداری برای جوانان، زنان، رنگینکمانیها، ضددین ها و فعالین سیاسی است که از این جریانات سیاسی و فکری، فاصله بگیرند و بدانند که اینها در نهایت همان راه و مسیری را میروند که جمهوری اسلامی رفته است و مطالبات و خواسته های آنان با این افراد و جریانات، هیچگاه محقق نخواهد شد.

مقالات مرتبط

محبوبترین

آخرین نظرات